poeme de Christian Bök și Rae Armantrout

Christian Bök (n. 10 aug. 1966) este un poet canadian, poet experimental – căruia îi place joaca cu limbajul (jocurile de limbaj, cum s-ar zice) și, concomitent, care se joacă cu conceptul de insolitare, ceea ce pare a fi o descriere a ceva ce cunoști deja devine indistinctibil de ceea ce este descris.
A primit, în 2005, premiul Griffin Poetry Prize pentru volumul Eunoia (apărută la Coach House Books), din care traducem.

Lectură plăcută.

Rae Armantrout, asociată cu mișcarea Language, a câștigat premiul National Book Critics Circle pentru volumul Versed (apărut la Wesleyan University Press), iar în 2010, pentru același volum, a primit Premiul Pulitzer pentru poezie. (Îi mulțumesc lui Yigru, pe această cale, pentru surse și sugestii.)
(Cum volumul nu se găsește integral disponibil, alături de traducerea în rom. a textelor lui Armantrout vor fi puse și var. în orig.)

Traducător: Florin Buzdugan
Sursa

***

Vela

Oriunde în apropierea punctului zero
schimbi direcția, orbește.

Grămadă de jad, azur pestriț
talente evanescente.

Fără a ști, corozivele curg
spre palma mea încătușată.

Bombardare tactică a unui tur auto
ca să-i pigmenteze culoarea.

Golfuri din contururi de chihlimbar
evaporă nuanța.

Sticlă de culoarea inului sau dreptunghiulare
haltere înghețând.

Superioare casierițe apăsătoare
servesc verbele oral.

Agită limpedea, evaziva
claritate a picturilor.

Fibra de țurțure însemna că divinele
coșmaruri ale zilei variau.

Mila plătea ca să-mi vadă dinamul
gata să ne curețe.

Dangăte reci, un verde tribal
pentru studiouri.

Stimulează-mi clara intenție călare pe
un străin.

Cilindri versus diamante
o hotărâre.

Hollow, ovulul meu gri te
determină.

W

lui Georges Perec

E V-ul cel pe care-l dublezi, nu U-ul, ca și cum ca să folosești
două văi într-o valiză înseamnă să înțelegi vacuumul
unei vocale la adunarea dintre dinții unui joagăr.

Înseamnă să-l întrebi pe pictorul pictând cu o nuanță de acuarelă:
„de ce să-ți datorez dublu ceea ce e o oaie sau un copac,
dacă taxa pe care o dublezi trebuie să-ți toace o enigmă?”

O enigmă, ca un joc în E, puzzle-ul său zimțat
niciodată nu se potrivește vidului în exces lăsat în urmă de X,
ieșirea pe drumul dinspre „de ce” față de ceea ce e spus.

Dacă despici firul unei anagrame din fiecare unghi, cumva
cochetezi tu cu dubla ta viziune a ceea ce urăști:
o zvastică ce-ți așteaptă olimpiada de ghicitori?

E această scrisoare un reziduu a ceea ce te necăjește?
Dacă o tai în jos pe lângă centru, nu indică ea
de aici încolo o dublă victorie asupra vieții?

Dacă trasează ascensiunea și decăderea fortunei, ca un yoyo,
de ce, o, de ce trebuie să găsești patru palmieri
într-un parc, dacă nu să-i faci simbolul tău?

Este numele pentru un X al cărui V nu vede
suprafața unui lac, ci oglinda pe un perete,
unde U & tu deveniți un tautonim, un continuum.

***

Versat

Funcția de auto-monitorizare
a fiecărei celule
„clar exprimate”,

personificate –
o persoană.

*

„Chestiunile zilei”
sunt despicate încet
de către surogate.

*

Metafora formează
o crustă
sub care
crevasa
fiecărei experiențe.

*

Traversat
de topografi robotizați.

*

Mama urlă, „Foarte bună treabă!”
când el scapă bățul,

„Foarte bună treabă!”
când el merge înspre ea

Adresare

Felul în care interesul meu
față de sărutul lor
imaginar

ți-este în secret adresat
ție.

*

Fără intenție

firișoare de iederă
se cațără pe stâlpii
ce sprijină autostrada.

Ar fi posibil a spune
fiecare frunză

circumscrie speranța

sau că fiecare frunză,
greu ajungând
la o concluzie,

sugerează o teamă
de necunoscut.

*

Aceste glossy,
legate cu șireturi, cu tocuri înalte, ghete

(fiecare frunză)

adresată ție*

___________________
*

Versed

The self-monitoring function
of each cell
“writ large,”

personified ——
a person.

*

The “Issues of the Day”
are mulled steadily
by surrogates.

*

Metaphor forms
a crust
beneath which
the crevasse
of each experience.

*

Traversed
by robotic surveyors.

*

Mother yells, “Good job!”
when he drops the stick,

“Good job!”
when he walks in her direction

Address

The way my interest
in their imaginary
kiss

is secretly addressed
to you.

*

Without intention

prongs of ivy
mount the posts
supporting the freeway.

It would be possible to say
each leaf

circumscribes hope

or that each leaf,
fastidiously coming
to one point,

suggests a fear
of the unknown.

*

These glossy,
laced-up, high-heel boots

(each leaf)

addressed to you

About traducerile de sâmbătă

traduceri, despre traduceri, pentru traduceri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: